INTRODUKTION TIL MINERALULDSINDUSTRIENS BRANCHERÅD

Rådet er en brancheorganisation bestående af mineraluldsproducenter og leverandører i Danmark.

Rådet har til formål at virke for korrekt anvendelse og omtale af mineraluld. Det er de stiftende virksomheders hensigt efterhånden at lade rådet varetage fælles opgaver for branchen, hvor disse opgaver med fordel kan løses gennem rådet.

Rådets sekretariat varetages af DIr.

Som medlemmer kan optages enhver virksomhed, der er medlem af eller associeret til EURIMA, og som lovlig næring markedsfører og sælger mineraluld i Danmark.

Alle informationer, der udgår fra rådet, skal være godkendt af næstformanden eller deres personlige stedfortrædere. Formanden eller i hans fravær næstformanden er berettiget til at udtale sig på rådets vegne.